IV EDYCJA KONKURSU

Twój biznes
pod banderą sukcesu

R3 POLSKA sp. z o.o.

R3 to spółka założona w celu realizowania głównej misji przedsiębiorstwa, jaką jest budowanie systemu Smart RVM, wspierającego proces odzysku opakowań po napojach, motywowania do ich zwrotu oraz budowania świadomości proekologicznej społeczeństwa.

System skupia się na wykorzystaniu autorskich Recomatów i Mini-Recomatów (nazywanych potocznie butelkomatami), które służą do identyfikacji i kompaktowania opakowań – butelek PET i puszek ALU. System lojalnościowy w postaci aplikacji RecomApp lub zintegrowanego systemu klienta pozwala nagradzać i motywować konsumentów do zwrotu opakowań.

Przy realizacji projektów związanych z wdrażaniem Recomatów na terenie całej Polski firma dąży do realizacji idei smart city. Promuje te rozwiązania na poziomie lokalnym i umieszcza Recomaty w kluczowych punktach miast. 

Ich produkty pojawiają się także w znanych sieciach handlowych i firmach prywatnych. R3 aktywnie działa na rzecz lokalnych społeczności edukując i motywując do działań o charakterze proekologicznym.