IV EDYCJA KONKURSU

Twój biznes
pod banderą sukcesu

Kapituła

Kapitułę konkursową tworzą praktycy, przedstawiciele regionalnych instytucji otoczenia biznesu ale co ważne również przedsiębiorcy – laureaci poprzednich edycji konkursu, który z sukcesami rozwijają swoją działalność i stają się inspiracją w świecie lokalnego biznesu.  

Ich fachowa wiedza i praktyczne doświadczenie pomogą w wyborze najbardziej wartościowych i obiecujących 20 przedsiębiorstw z regionu, które w ramach konkursu otrzymają Pakiet Biznesowy oraz wezmą udział w kolejnym etapie, w którym zwycięzcę wybiorą sami mieszkańcy Pomorza Zachodniego

Kapituła IV edycji Konkursu gospodarczego marszałka Olgierda Geblewicza „Twój biznes pod banderą sukcesu”:

Krzysztof Barczyk – Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Artur Nycz – Przewodniczący Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w zachodniopomorskim sejmiku

Wiktoria Staszak – Staszków – Wikk.me – III miejsce w III Konkursie Gospodarczym

Arkadiusz Pawlak – Prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Natalia Wegner – Prezeska Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Jacek Wójcikowski – Dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych.

Joanna Niemcewicz – Dyrektorka Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii,

Jacek Mamel – Dyrektor handlowy – Buglo Koszalin